Blog

10.03.2009 22:11

Krov

 

Krov je nosná strešná konštrukcia zväčša malého rozpätia , ktorá sa používa ako nosný prvok pri šikmých strechách. Je zhotovená prevážne z dreva. Prenáša zaťaženie zo strešného plášťa (škridla, šindeľ, plech, ...) a poveternostných vplyvov (vietor, sneh) do nosných múrov. Podľa strešného plášťa a poveternostných vplyvov sa vypočíta

Krov (napr. na rodinných domoch) je kotvený závitovou tyčou, ktorá vystupuje zo stužujúceho venca na konci nosných múrov. V súčasnosti sa pri výstavbe nových krovov aplikuje na drevené prvky ochranný náter, ktorý chráni drevo pred hmyzom, plesňami a môže plniť aj protipožiarnu funkciu.

25.04.2010 21:37

Rozdelenie krovu

Rozdelenie krovu podľa tvaru :

 • sedlová strecha, sa pozostáva z dvoch šikmých rovín, ktoré sa pretínajú na hrebeni strechy a vychádzajú z odkvapov, spravidla dlhších strán pôdorysného obdĺžnika. Na kratších stranách je strecha uzatvorená štítovým múrom,
 • valbová strecha, má odkvapy na všetkých štyroch stranách, je spravidla vytvorená štyrmi plochami, ktoré sa pretínajú v štyroch nárožiach na vodorovnom hrebení,
 • polovalbová sedlová strecha so skosenými vrcholmi štítu, má z obidvoch strán lichobežníkový štít s malou valbou s odkvapom zvýšeným proti oproti odkvapom pozdĺžnych strán,
 • manzardová spravidla zalomené strechy a ich vnútorné priestory. Každá z plôch tejto strechy je tvorená dvomi rovinami nerovnakého sklonu,
 • guľovitá má tvar kopuly, ktorá zastrešuje väčší priestor centrálneho pôdorysu,
 • cibuľovitá, druh vežovej strechy, ktorej prierez je v spodnej časti rozšírený (konvexný), navrchu zúžený (konkávny) a veľakrát prechádza v kužeľ,
 • francúzska, má prierez rovnostranného trojuholníka so 60º sklonom strešných rovín,
 • krížová prenik dvoch sedlových striech s rovnakou výškou hrebeňa. Nad štvorcom je ohraničená štítmi na všetkých stranách
 • stanová strecha, má tvar ihlanu nad štvorcom alebo pravidelným polygónom,
 • ihlanová
 • kopulovitá
 • rovná
 • pultová
 • lamelová
 • gotická
 • kužeľovitá
 • valená
 • visuta
25.04.2010 21:39

Drevený krov

Tradičný drevený krov

drevený krov - stojaca stolica 1 -pomúrnica, 2 - krokva, 3 - vaznica, 4 - klieština, 5 - hombalka 6 - stlpik, 7 - vzpera, 8 - podmúrovka


 

Hlavné prvky:

 • Väzné trámy prenášajú zaťaženie stĺpikov a vzpier. Konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.
 • Stĺpiky podopierajú väznicu krovu.
 • Vzpery vystužujú krov priečne. Sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.
 • Rozpery
 • Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy.
  • Odkvapová väznica - v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.
  • Stredná väznica - nesená stĺpikmi.
  • Vrcholová väznica - Podopiera krokvy pod hrebeňom.
 • Pomúrnice Osadzujú sa na obvodovú nosnú stenu. Kotvia sa do muriva alebo stužujúceho venca.
 • Krokvy Sú nesené väznicami a pomúrnicami. Pri väznicových sústavách smerujú kolmo na odkvap. Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné.
 • Klieštiny vystužujú priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú spravidla zdvojené.
 • Pásiky vyľahčujú väznice. Sú začapované do väznice a stĺpika.

Novodobý drevený krov

Úsporné konštrukcie sú progresívnejšie v dimenzovaní prierezov jednotlivých prvkov, čím sa výrazne šetrí drevný materiál. Spoje sa robia tak, aby už nedochádzalo k zoslabovaniu prvkov. Nevyskytujú sa väzné trámy.

 • Hambalková sústava je konštrukcia na princípe trojuholníkových rámov. Vzdialenosť medzi rámami je 800 - 1200 mm a veľmi dôležité je tu ich pozdĺžne stuženie. To sa robí doskami uhlopriečne pribitými z vnútornej strany krovu. Pozdĺžne vystuženie podporuje tiež latovanie, ktoré nesie krytinu. Výhodou oproti tradičnému krovu je, že priestor pod "hambálkom" zostáva celkom voľný a dá sa tak lepšie využiť.
 • Lepené konšrukcie sa vyznačujú značnou úsporou dreva, malými prierezmi a veľkou únosnosťou. Prvky nie sú z masívu, ale sú tvorené zlepením niekoľkých drevených vrstiev. Sú o niečo lacnejšie. Môžu sa použiť na zastrešenie väčších rozponov: športových hál, výstavných pavilónov, priemyselných i poľnohospodárskych objektov, ale aj obytných budov.
 • Zbíjaný krov z fošní je konštrukcia, ktorej sklon strešnej roviny je 30°.
 • Úsporné vzpínadlové sústavy šetria drevo oproti krovu väznicovej sústavy až o 1/3. Spotrebuje sa však veľa ocele, lebo sa využívajú oceľové ťahadlá.

(c) 2009 Všetky práva vyhradené Milan Helt-M.H.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode

YYY.sk - katalog epark.sk EshopLink.sk Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ! Surf.sk počítadlo.abz.cz KdeJe - internetový portál Pozri.sk - vyhľadávač Best-top.sk eShopy.sk | internetové obchody, online predaj - elektro, gps, mp3 prehrávače, lcd tv, pneumatiky, biela technika, parfémy, notebooky eStrechy.sk - strechy pod jednou střechou / ALBION Group, a.s. je největší výrobce bazénů, zastřešení a vířivých van v Evropě.