Všeobecné obchodné podmienky

 

Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia ustanovením obchodného zákonníka podľa príslušného § mimo týchto ustanovení. Objednávateľ vyhlasuje súhlas s týmito podmienkami bez výhrad objednaním tovaru, alebo služby ústnou, telefonickou, e-mailovou či inou formou. 

Práva a povinnosti

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a podmienok dodacej lehoty. (Ale netreba sa báť, vždy platia ceny ktoré sú zverejnené, poprípade nižšie).

V prípade objednávky vyberáme zálohu do 50% ceny objednávky na ktorú vystavíme preddavkovú faktúru. Dodanie reziva prebieha vždy do 14 dní od objednania a uhradenia zálohy, avšak dodacia lehota je určená do 31 dní od objednania a uhradenia zálohy (vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade nečakaných okolností ako je nepriazeň počasia, nedodanie suroviny dodávateľom apd. Objednávku je možné stornovať najneskôr do 72 hodín od uhradenia zálohy (pripísania zálohy na náš účet) bez akýchkoľvek sankcií (záloha bude vrátená objednávateľovi do 30dní v plnej výške). V prípade neskoršieho stornovania objednávky sa objednávateľ vzdáva zálohy v plnej výške v prospech firmy Milan Helt-M.H. ako poplatok za prípadné náklady spojené so stornovaním objednávky. Zostatkovú cenu objednávky sa zaväzuje objednávateľ uhradiť v deň vykládky reziva ešte pred vykládkou, alebo ihneď po začatí vykládky, načo bude vystavený riadny príjmový, alebo pokladničný doklad. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vykládku reziva ručne, alebo vhodným strojom na vlastné náklady. Preberajúci je povinný pri vykládke skontrolovať počet a rozmery objednaného reziva.

Impregnácia je vykonávaná nástrekom v zelenom, alebo hnedom odtieni, čo je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Reklamácia

Pri platbe hotovosťou je platiteľ povinný riadne si prepočítať platenú sumu, doplatok, alebo prípadný výdavok ihneď. Na neskoršie reklamáciu nebude braný zreteľ a nebude uznaná.

Počet a rozmery objednaného reziva, impregnácie, alebo protipožiarneho náteru je nutné reklamovať ihneď pri vykládke. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ a nebudú uznané.

Prípadné praskanie, skrútenie, zoschnutie, alebo iné deformácie reziva sú bežným javom takže toto nie je dôvodom reklamácie, mimo výnimočných prípadov.

Prípadné praskanie, skrútenie, zoschnutie, hnitie alebo akékoľvek iné zmeny reziva vrátenie vlastností reziva nesprávnym skladovaním, sušením, alebo montážou nie je dôvodom na reklamáciu. Takáto reklamácia nebude uznaná.

V prípade reklamácie je zákazník povinný zabezpečiť dôkazný materiál, prípadnú demontáž, následnú montáž, odvoz a dovoz reklamovaného materiálu na vlastné náklady.

Vymedzenie pojmov

Objednávateľ – je fyzická, alebo právnická osoba ktorá nakupuje tovar, alebo službu.

Dodávateľ – je fyzická, alebo právnická osoba (v tomto prípade Milan Helt-M.H.), ktorá predáva a dodáva tovar, alebo službu objednávateľovi.

Zákazník - je fyzická, alebo právnická osoba ktorá nakupuje tovar, alebo službu.

Objednávka – je dohoda medzi objednávateľom a dodávateľom o dodaní tovaru, alebo služby.

Storno objednávky – je zrušenie dohody medzi objednávateľom a dodávateľom o dodaní tovaru, alebo služby.

Impregnácia – je povrchová ochrana reziva nástrekom proti drevo škodcom, drevo plesniam a drevo hnilobe.

Protipožiarny náter – je povrchová ochrana reziva, ktorá zabezpečuje predĺženie odolnosti reziva pri požiari, alebo extrémnym teplotám.

 

Záver

Každý objednávateľ si je vedomí, že nakupuje čerstvé stavebné rezivo spracované zo smreku. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prírodnú surovinu nezaručuje dodávateľ štrukturálne a pevnostné vlastnosti reziva.

Dodatok č.1 k VOP

 

Odchýlky rozmerov

Odchýlkou rozmeru sa rozumie rozdiel medzi objednaným a dodaným rozmerom.

Objednávateľ svojou objednávkou súhlasí s možnou odchálkou +/-5% od objednných rozmerov.

Rovnosť a dodržanie uhlov

Rovnosťou sa rozumie dodržanie priamej rovnosti (napr. hranolu) na každej zo 4 strán.

Objednávateľ svojou objednávkou súhlasí s možnou odchýlkou rovnosti (tkzv. zaplávaním) v rozmedzí +/- 0,5cm na každej zo 4 strán i opakovane.

(c) 2009 Všetky práva vyhradené Milan Helt-M.H.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode

YYY.sk - katalog epark.sk EshopLink.sk Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ! Surf.sk počítadlo.abz.cz KdeJe - internetový portál Pozri.sk - vyhľadávač Best-top.sk eShopy.sk | internetové obchody, online predaj - elektro, gps, mp3 prehrávače, lcd tv, pneumatiky, biela technika, parfémy, notebooky eStrechy.sk - strechy pod jednou střechou / ALBION Group, a.s. je největší výrobce bazénů, zastřešení a vířivých van v Evropě.